"Ne putuje tko putuje, nego tko doživljuje..."
A.G.M.

 

Fotogalerija  Švedska 

 

Malmo