Paralelizam

 

Ljudska misao svakim danom sve više naliči kompjuterskom načinu rada, odnosno paralelnom procesiranju - takozvanom multitaskingu. Ovdje je primjer takvog načina pisanja u tri forme/tipa.

Tip 1

Radnje se odvijaju u dva ili više stupca pri čemu su one nezavisne

tip1

Tip 2

Radnje se odvijaju u dva ili više stupca pri čemu se međusobno isprepliću

tip2atip2b

Tip 3

Postoje dva stupca koja su nezavisna, a treći se dobiva paralelnim čitanjem oba stupca.

tip3