Uglazbljene

ZBOG ...

Poželim da sam kamen;
Bez osjećaja kip,
Da u tebi ne postojim,
Sebi ne dozvolim.
Poželim da sam ništa;
Bez tijela i srca,
Ljubavi bolne,
Neshvaćene, gorke.
Poželim da sam grob;
Nepoznat kraj puta
I da misao moja
Prestane da luta.
Poželim da se nisam
Nikada sreo u životu
I postao ovakvim,
Dok tamnim putem
Svijetlim i staklim...

04.04.2005.
24